תפילות יום הכיפורים

המנעלים כמפתח בעבודת ה'

באור הסליחה אלה אזכרה ביום הכיפורים והקינה ארזי הלבנון בתשעה באב המבוססות על מדרש המדבר על הרוגי מלכות,המדרש מדגיש את מכירת יוסף שיוסף נמכר בעבור נעלים - מה חשיבות המנעלים?

הרב מאיר גולדויכט | סיון תשס"ז