שבת חזון

חזון ישעיה

הבנת עניין הפרק הראשון בספר ישעיה עם נבואת החורבן.

הרב יוסף כרמל | אב תשס"ה