שבת חזון

ג' פעמים "איכה"

"שבת חזון" נקראת ע"ש ההפטרה אשר מהוה יחד עם השבוע שבא בעקבותיה, נקודת מפגש לקריאה משולשת "איכה".

הרב משה ארנרייך | אב התשס"ו