הלכה יומית

בשר בשבת חזון וסיום מסכת

בית מדרש ג. אסף | תשע"ג