מפקד אוכלוסין

תיקוני מלכות

שנתיים לגרוש מגוש קטיף

שנתיים חלפו מאז הגירוש. רק ב"נס" נבלם כדור השלג של הגרוש, על חורבות עמונה.הכל יודעים שעל אף תקופת ההפוגה, לא נח הכורת מהניף ידו על כל יו"ש וירושלים עמהם.איך יוצאים מהסחרור הזה? מה עוד לא ניסינו?

הרב אריאל פרג'ון | תשס"ז