כי תבוא

קרני שור מצופות זהב

נויו של עולם; יופי, בדיעבד או לכתחילה? יש יופי של תורה?

הרב יחזקאל פרנקל | אלול תשס"ה