בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  שלח לך

  ציצית וארץ ישראל - להיות מוקף בקדושה

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשפ"ב

  מעלת ארץ ישראל ומעלת הציצית- להיות בלוע בקדושה. הציצית שקולה כנגד כל המצוות כי שומרת על האדם שיקיים את הכל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח סיוון התשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  שלח לך

  ערכה של א"י, ולמי מקשיבים במחלוקת בין רבנים

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשפ"א

  המרגלים לא רצו להיכנס לארץ כדי לא לעסוק בחומריות. איך יודעים למי להקשיב במחלוקת בין רבנים? תיקון חטא המרגלים, לשבח את ארץ ישראל. לא להיות מרגלים - מבט אופטימי על המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו סיון תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  שלח לך

  משבר האמונה של עם ישראל במדבר

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח-לך תש"פ

  וגאלו מיד חזק ממנו ◆ בכיה לדורות ◆ וימלא כבודי את כל הארץ ◆ למען שמך ◆רצו עבדיך את אבניה ◆ לבקש גדולות ונשגבות ◆ תכנית טראמפ ◆ חשיבות הריבונות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' סיון תש"פ
  undefined
  34 דק'
  שלח לך

  'להיות שמח תדיר'

  שיחת מוצ"ש פרשת שלח - לך תשע"ט

  לעשות תעמולה גדולה! ◆ שקולה ככל המצוות ◆אשרינו מה טוב חלקנו ◆ כציץ השדה ◆ נדמו עלי כארבעה עדים ◆ לא תתורו - ממילא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט סיון ה'תשע"ט
  undefined
  32 דק'
  שלח לך

  מעלתה של ארץ ישראל

  שיחת מוצאי שבת פרשת שלח - לך תשע"ח

  שבחה של ארץ ישראל ◆ מעלת פירות ארץ ישראל ◆ ארץ ישראל, שבת וציצית ◆ מצות הציצית ◆ תפקידה של הציצית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו סיון תשע"ח
  undefined
  32 דק'
  שלח לך

  חטא המרגלים ותיקונו

  שיחת מוצאי שבת שלח לך תשע"ז

  חטא המרגלים ותיקונו ◆ פגיעה בעם ישראל היא חילול שם שמים ◆פרשת ציצית ◆עשה טוב וממילא יסור הרע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשע"ז
  undefined
  38 דק'
  שלח לך

  שמחת ארץ ישראל

  שיחת מוצאי שבת שלח לך תשע"ו

  לימוד תורה בחבורה * לימוד "לשמה" או עם מלגה * קבלת הארץ בכל יום * קשר העם והארץ * שמחה בארץ * חומרת הפגיעה בארץ * מוקפים בציצית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיון תשע"ז
  undefined
  41 דק'
  שלח לך

  מדרגת ארץ ישראל

  שיחה לפרשת שלח תשע"א

  חטא המרגלים – פגם בדיבור * חטא המרגלים – פגם באמונה * ארץ ישראל – עליית מדרגה בעבודת ה' * מדרגות בתפילה * היד החזקה קושרת את הקב"ה וישראל * תוכנה העליון של הציצית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז סיוון תשע"א
  undefined
  43 דק'
  שלח לך

  נשמת ארץ ישראל

  מעלת המשברים * במה חטאו המרגלים? * איך מתקנים את חטא המרגלים? * לשמור על הדיבור * לרומם את כל המציאות * מעלתן של ישראל * הופעת קדושת המקום, הזמן והאדם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז סיוון התשע"ד
  undefined
  42 דק'
  שלח לך

  תיקון חטא המרגלים

  שיחה לפרשת שלח לך תשע"ג

  התעמולה של המרגלים נגד הארץ* השמחה שביישוב הארץ * מעלת ישוב ארץ ישראל * ישוב הארץ עם עוברי תורה * המתחים - סימן לקרבה * ההסתכלות הנכונה * דע מאין באת!

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג סיון התשע"ג
  undefined
  39 דק'
  שלח לך

  ארץ ישראל - חיי קודש המרוממים את חיי החול

  שיחה לפרשת שלח לך תשע"ב

  עניינה של ארץ ישראל הוא שלימות מכל הבחינות - שילוב של חיי הקודש המרוממים את חיי החול. תיקון חטא המרגלים - התבוננות במעלת הארץ ופעולות למען ישובה. נסכים - עבודת ה' בכל המדרגות. חלה- קישור יום יומי עם הקודש

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כז' סיון התשע"ב
  undefined
  41 דק'
  שלח לך

  שבחה של ארץ ישראל

  שיחה לפרשת שלח תש"ע

  שיחה לפרשת שלח תש"ע

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג סיוון תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  לימוד מחטא המרגלים לימנו.

  המרגלים לא רצו להיכנס לארץ, ומפני שלא רצו, כל מה שראו פרשו לרעה. אילו היו הולכים מתוך רצון טוב, מתוך תשוקה להיכנס לארץ הנבחרת, לארץ אשר ד' בחר בה, הם היו רואים את מעלותיה של ארץ-ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון תש"ע
  undefined
  48 דק'
  שלח לך

  מצוות ששקולות כנגד כל התורה

  מדוע מאסו בארץ ישראל ולא רצו להכנס אליה? הסליחה מורה על הקשר הנצחי בין ישראל לרבונו של עולם; ארץ ישראל, ציצית ושבת - מצוות ששקולות כנגד כל המצוות; הרחבה במצוות ציצית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ"ב סיוון תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  שלח לך

  שיחה לפרשת שלח תשס"ח

  נחיצותה של נבואת אלדד ומידד; התשובה פועלת מכוח זה שהחטא לא עצמי כי אם חיצוני; מיקומה של התשובה בעבודת ה'; עבודת ה' בכל המציאות; הפרת נדרים והתרת נדרים; מעלתה של א"י; קדושת פירותיה של א"י; מעלת ת"ח של א"י; אופיה של תורת א"י; מדריגות בקישור לא"י.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יט' סיוון תשס"ח
  undefined
  שלח לך

  "ויבֹא עד חברון"

  אי-אפשר שלא לברך את המשפחות היושבות בחברון תוך מסירות והקרבה יום יום. הן מבטאות את רחשי הלב של העם כולו, הקשור בכל נימי נפשו לעיר חברון תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון תשס"ז
  undefined
  49 דק'
  שלח לך

  תורה ושמחה בארץ-ישראל

  מעלת ארץ ישראל - "אל תאני וענבי"; לימוד התורה בארץ ישראל ובחו"ל; תורת ארץ ישראל; הנמצא בארץ ישראל צריך לשמוח תמיד; ייסורים לא סותרים שמחה; שמחה ויישוב הארץ - הלכה למעשה בימינו; היחס למאבק בגירוש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון התשס"ו
  undefined
  39 דק'
  שלח לך

  פרשת שלח התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיון התשס"ה
  undefined
  29 דק'
  שלח לך

  פרשת שלח לך התשס"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון, התשס"ד
  undefined
  20 דק'
  שלח לך

  מבצע פנים אל פנים-תיקון חטא המרגלים

  ללכת מבית לבית ולא להתעצל ולא לחוס על הזמן ועל הטרחה ולדבר עם כל נשמה יהודית למען ארץ ישראל; אם נעבוד בפעולות כאלה אז יעלה בידנו בעזרת ה' יתברך לעשות את כל כלל ישראל כחבורה אחת בעד ארץ ישראל, ובזה נתקן את חטא המרגלים, ונשלם את החוב על אותו חטא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אייר תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il