שלח לך

חטא המרגלים אורב

הפחד ממימוש ההבטחה האלוקית ליישב את כל הארץ החל בחטא המרגלים, נמשך בכיבושי יהושע ולא פסק עד היום. באדיבות העיתון בשבע

הרב דניאל שילה | סיון התשע"ה