שלח לך

חטא המרגלים ומצוות הפרשת חלה

הרב משה פנחס ליפשיץ | סיון תשע"ז