שלח לך

אמונה בשבח ארץ ישראל

*שבחה של א"י *מה לימדו אותנו המרגלים? *הצדיק מגן על דורו וכוחו של כל מעשה *פרפראות בהפטרה

הרב נעים בן אליהו זצ"ל | כ' סיון תשס"ג