כיבוד הורים

"לאורו נלך"

התבונן! לאן אתה הולך? - לאן אתה מוליך את רבך ואת אביך?

"ברא כרעא דאבוה" - "הבן הוא הרגל שמוליך את אבא - אם לגן עדן ואם חס ושלום לגיהנום. בן צדיק - מוליכו לגן עדן ובן רשע - לגיהנום. כי הבן אינו דומה לראש רק לרגל המקבל פקודות מהמוח והולך כפי שהדריכו האב או שמחקהו" [הרה"ק רבי אלחנן בונם וסרמן זצוק"ל הי"ד, מפי השמועה].

הרב אליהו ממן | חשוון תשס"ט