כיבוד הורים

אם המצוות

כיבוד הורים הוא מצווה כה חשובה שממנה נגזר גם היחס שלנו כלפי הקב"ה.

הרב חגי לונדין | שבט תשע"ו