יתרו

כבוד אב ואם ככבוד שמים

כבוד אב ואם - מצוה שבין אדם לחברו או בין אדם למקום? לאומות העולם קשה לקבל מצוות שבין אדם למקום אך היו מצוינים במצוות כבוד אב ואם; לא יתכן לומר "טוב" על דבר שסופו להשתבר; לכל אדם יש את המסילה שלו לתורה לפי שורש נשמתו; מהלכות כבוד אב - לכבוד המקום.

הרב דוד דב לבנון