בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  שאר תפילות היום

  קריאת שמע שעל המיטה

  פרק כו

  א - סדר ק"ש שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילת ערבית

  פרק כה

  א - קריאת שמע וברכותיה. ב - תפילת עמידה של ערבית. ג - סדר תפילת ערבית. ד - סמיכת גאולה לתפילה. ה - תחילת זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים. ו - תחילת זמן תפילה לחכמים ורבי יהודה. ז - מנהג דיעבד בהצמדת מנחה למעריב לפני הזמן. ח - סוף זמן ק"ש ותפילת ערבית. ט - דברים האסורים לפני תפילת ערבית.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילת מנחה

  פרק כד

  א - עניינה. ב - סדר התפילה. ג - זמנה כנגד זמן התמיד. ד - סוף זמנה. ה - דברים האסורים לפני מנחה. ו - סעודה לפני תפילת מנחה. ז - דעת רבי יהודה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  שאר תפילות היום

  קדיש של אבלים

  תפילת אבלים, עד מתי נוהגים לומר קדיש, ויום היורצייט, סדרי קדימה, אמירת קדיש על מי שאין לו בן גדול.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  זמני תפילת ערבית

  תחילת זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים, מחלוקות הראשונים ומה שתיקנו חז"ל; המחלוקת בעניין תחילת זמן תפילה וכמו מי ראוי לנהוג; כיצד ניתן להקל כדי לא לפזר את המניין; עד איזו שעה ניתן להתפלל ערבית לפי גזירות חז"ל ומתי ניתן להקל?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  דברים האסורים לפני תפילת ערבית

  איסור אכילה שלפני תפילת ערבית ומתי מותר; סימנים המועילים לאכול לפני תפילה; האיסור ללכת לישון אם עדיין לא התפלל גם כשמתכנן להתעורר; האיסור אפילו ללמוד לפני התפילה; דעות ביחס לאיסורי מלאכה שפני תפילת מנחה, אם נוהגים גם בתפילת ערבית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  דברים האסורים לפני תפילת מנחה

  דברים האסורים לפני מנחה - עבודה, קניות, בריכה ותספורת, ואימתי מותרים; דין סעודה לפני תפילת מנחה; דעת רבי יהודה הנוגעת לזמן המנחה וההשלכות ההלכתיות שלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il