שבת הגדול

מה מיוחד בסיפור יציאת מצרים?

הרב יוסף צבי רימון | ניסן תשע"ו