הלכות כלליות

גשם בסוכה

דין כיסוי על הסכך מפני הגשמים; הסוכה כמחסה בהלכה ובאגדה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טז' תשרי תשס"ט