נושאים שונים

מצוות חינוך (בסוכה, בלולב ובשאר מצוות)

ממתי מתחילים לחנך קטן למצוות? עיון במקורות השונים שכתבו גדרים לגיל החינוך במצוות השונות ומתוך הגדרה של מהות חינוך

הרב יאיר וסרטיל | י"ח תשרי תשפ"א