הזכרת גשמים

הלכות בקשת גשמים

בז' חשוון מתחילים לבקש גשמים, מה הדין כאשר טעה? חוזר לראש או לתחילת הברכה? בשיעור קצר זה הרב עובר על פרטי הדינים.

הרב משה בר ציון | ז' חשוון תשפ"ד