הזכרת גשמים

מיקום נהר פרת

הגבול המזרחי של ארץ ישראל 1 (שיעור 12 בגבולות הארץ)

מחלוקת הראשונים במיקום הפרת כגבול הארץ; תאריך שאילת הגשמים; המחלוקת בנוסח ברכת הגשמים בין "מטובה" ל"מטובך".

הרה"ג חיים שטיינר | ט' חשוון תשס"ט