הזכרת גשמים

הזכרת ושאילת גשמים

הרב יגאל לרר | חשון התשע"ג