הזכרת גשמים

הקשר בין זמני הרביעה וזמן שאלת הגשמים

כנס 11 במכון קידוש החודש ע"ש דרייזין

מתוך הכנס ה-11 לענייני קידוש החודש ואסטרונומיה יהודית של מכון קידוש החודש ע"ש דרייזין בישיבת כרם ביבנה.

הרב ד"ר דרור פיקסלר | כו' ניסן תשס"ח