הזכרת גשמים

שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא

גליון 32

מאימתי מזכירין גבורת גשמים , שלושה מפתחות שלא נמסרו בידי שליח , גשם, לידה ותחיית המתים רמוזים בראשית הבריאה , שלב נוסף בתיקון הבריאה ושכלולה , החטא ועונשו , המילה 'אדמה' , הטבע הוא גילוי של האלקות , האלקות מנהיגה את הטבע, ההריון והלידה הם נס ופלא , המושג 'תחיית המתים'.

הרב שמעון כהן | חשוון תשע"ט