הלכות כלליות

המטבע או עולם הבא?

ילד מצא מטבע זהב בשבת וניסה לשמור עליו ברגלו עד ש...

הרב דניאל קירש | תמוז תשפ