הלכות כלליות

מעשה שבת ותוספת שבת

מתוך יום עיון בכולל גבעת אסף

דינים שונים במעשה שבת. מה דין מעשה שבת בזמן תוספת שבת? דברים לשבועות – "חציו לכם" – גם בלימוד התורה!

הרב יעקב שפירא | ג' סיוון תש"ע