בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  קול צופייך

  אמירה לקטן או לגוי בשבת

  גליון 311

  זהירות מהזזת עציץ בשבת, אמירה לקטן או לגוי בשבת, רמיזה לבעלי חיים, חיישנים אלקטרוניים, ממצוא חפצך ודבר דבר, עיתון - מוקצה ביום שבת, לא יאכל בידיים או בכלים שאינם נקיים, קידוש בכוס נאה , בל תשקצו, הבטחה לילד קטן - יש לקיים , קטן שעשה עבירות בקטנותו , מדידה של מצווה - מותרת בשבת, לדבר רק דברים טובים, זהירות משעטנז, מעלת הדר באר"י,

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | איר תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  דיני רפואה בשבת

  גליון מס' 414

  חוקי התורה, רפואה לחולה בשבת, "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא", סיכה בשמן, נקע, נתינת תחבושת על המכה ומסאג' לחולה, החושש במיעיו, מינקת, רחיצה בשבת, הלכות שבת, בושם, יולדת.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  דיני מוקצה בשבת

  מתוך "קול צופיך" גיליון 385

  כללי מוקצה; דיני כלי שמלאכתו לאיסור; מוקצה מחמת גופו; טלטול ע"י דבר אחר; "ממצוא חפצך"; אמירה לגוי.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  מהלכות שבת

  "קול צופייך" - גיליון 376

  דיבור והליכה בשבת בשונה מימות החול; לימוד תורה ושינה בשבת; הזכרת מלאכות אסורות שתעשינה למחר; דיבור בענייני מצוה; עליה על אוטובוס שנסע לפני צאת השבת; הבדלה לנהג מונית; רכישת תרופות; קריאת עיתונים; אמירה לגוי; גוי של שבת; לא יהרהר בעסקיו; הסתכלות בחלון ראוה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשרי תשס"ז
  undefined
  קול צופייך

  הלכות שבת

  מתוך "קול צופייך" גיליון מספר 359

  מטריה וכובע בשבת; חימום אוכל בבית-החולים; מלאכת תולש בסיכות ופלסטרים; מקצת דיני כפתורים; איסור קשירה: צעיף, שקיות, נעליים, עניבה וטיטולים; חיוב ציצית בשמיכה ומעיל; ייבוש מעיל וידיים רטובות; סחיטת בגדים ביום גשום; שעוני כפתורים ביום השבת; קיפול בגדים בשבת.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | סיוון תשס"ו
  undefined
  קול צופייך

  דיני המתחיל מצוה בזמנה אם יכול לגומרה שלא בזמנה

  "קול צופייך" - גליון 353

  קריאת התורה בשבת וראש חודש; סעודה שלישית שנמשכה עד הלילה; ברכת המזון ביום אחרון של שבע ברכות; זה אלי ואנוהו - ציצית נאה ; כתיבת תפילין בנוצה או בקנה; ברכת הלבנה במסוק; על כל טרחה של מצוה - יקבל שכר; עירובי חצירות; זהירות בטלטול במקום שאין עירוב; קבלו הקהל שבת והוא לא התפלל מנחה; הבדלה לנהג מונית במוצאי שבת; אכילה ושתיה לנשים קודם התפילה בשבת; אין לאכול לפני קיום מצוה מדאורייתא; פסח שני.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ניסן תשס"ו
  undefined
  קול צופייך

  הלכות שבת

  "קול צופייך" – גיליון 337

  לא יאמר לשון הלואה בשבת; רכישת תרופות בשבת; מה דין רשימה בכתב יד, עיתון ואלבום תמונות? וממה חוששים? גרם כיבוי – מותר; שרייתו זה כיבוסו; בישולי גויים; השמעת קול; שברי זכוכית בשבת; הפרדת גביעים בשבת; מוקצה בבין השמשות; בונה; תופר; קשירה והתרת שקית; משחקי מגנט; השחלת שרוכים בנעליים; טלטול סולם; האכלת ציפורים; קליפות מוקצה; משחק בחול; הוצאת אשפה; סוחט; מסננת שבברז; טלטול שעון; כיסוי מתגי החשמל; שמא יטה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ו
  undefined
  קול צופייך

  הלכות שבת ושבת ור"ח

  מתוך "קול צופיך" גיליון 303

  "יעלה ויבוא" בסעודה שלישית השבת; שבע ברכות בסעודה שנמשכה לליל ח'; מ"ב פירושים של האור החיים הקדוש; אכל ונעשה רעב אם מברך ברכת המזון; סעודה רביעית; ברכת המזון על כוס; זכור ושמור בנרות; הדלקת נרות בבית מלון, ודין נר חשמלי; כיסוי אור המנורה; להשען על מכונית בשבת; כחס על הנר – ודין שעון שבת; אין לשנות מנהג של מנגינות בתפילה; ואהבת לרעת כמוך – כלפי אשתו; ריח שאין לו עיקר; בושם ביום שבת; הנותן ריח טוב בפירות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א' התשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  שבת קדש

  מתוך "קול צופיך" גיליון 301

  בדיקת מכונות הגילוח; בדיקת קטן שהגיע למצוות; ללמוד הלכות מליחת בשר; טועמיה חיים זכו; הוספת מלח או פלפל לתבשיל; הוצאת אוכל מתבשיל שע"ג האש, ודין מגיס; החזרת המכסה על סיר החמין; שניים מקרא ואחד תרגום; פיקוח נפש; ה"טיול" של הבא"ח; רחצה וטבילה בערב שבת; כוונה בטבילה; ימות המשיח; וברותי מכם – מיהו יהודי?.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א' התשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  דיני מוקצה

  מתוך "קול צופיך" גיליון 291

  כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר; פיצוח אגוזים בשבת; מוקצה מחמת מצוה; מוקצה מחמת חסרון כיס; מוקצה מחמת איסור; מוקצה מחמת גופו; אין מוקצה לר"ש אלא גרוגרות וצימוקים; עוף או בשר קפוא; לכבוד שבת קדש; נויי סוכה; מצה שמורה; פתיחת קופסאות שימורים; ביטול כלי מהיכנו; דיני קרח.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת התשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il