מצוה גדולה

קידוש השבת בדברים

מצות עשה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו".

הרב שמואל הולשטיין | י"ב בחשוון תשס"ז