הלכות כלליות

מקרר ללא התקן שבת

הרב עזריה אריאל | תשע"ג