הלכות כלליות

שיחה בטילה בשבת ובחול

מחלוקת ראשונים מהו דיבור האסור בשבת; גדר מצוות תלמוד-תורה; מחלוקת אחרונים בגדר איסור שיחת חולין ביום חול.

הרב ש. יוסף וייצן | ג' מנחם-אב התשס"ח