הלכות כלליות

העסקת גוי בשבת

הרב מיכאל יומטוביאן | תשע"ג