בלק

תפיסת העולם של בלעם

פרשת בלק

בלעם הבין שהעולם הנראה לנו מנוהל ע"י זרמים תת קרקעים אבל טעה וחשב שדחפים ויצרים חומריים הם המנהלים, ולא הבין שזו יד ה'.

הרב יהודה מלמד | ט' תמוז תשע"ו