מדרש רבה

בלעם - נביא האומות "שתום העין"

מדרש רבה על פרשת בלק

הבדל מהותי בין ישראל לגוים - ישראל כשמקבלים כח מנצלים לטוב וגוים לרע. כוחו ורשעותו של בלעם.

הרב עידו יעקובי | ז' תמוז תשס"ט