בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39340 שיעורים
  undefined
  56 דק'
  נדרים

  נולד בנדר

  תיאור שיטות הראשונים ביחס בין פותחין בחרטה לכעין ארבע נדרים וממילא נפקא מינה לענין נולד.

  הרב ברוך פז | י"ט תמוז התשע"ד
  undefined
  56 דק'
  נדרים

  "פרושם להקל" - לעומת "דברים שבלב אינם דברים"

  מה הבעיה בדברים שבלב" בעיה של נאמנות בלבד, או שזה בכלל לא דיבור. האם אנו מאמינים לאדם שהיה אנוס? מה הדין שאדם מפרש את דיבורו לא כמו הפרוש המקובל?

  הרב ברוך פז | כ"ח סיוון התשע"ד
  undefined
  57 דק'
  נדרים

  סתם נדרים להחמיר - ביחס לכלל שידיים שאינם מוכיחות הם לא ידיים.

  ביאור שיטות הריטב"א תוספות והרא"ש בנוגע לסוגיית ידות. תירוץ לסתירה לכאורה מהמשנה של סתם נדרים להחמיר.

  הרב ברוך פז | כ"א סיוון התשע"ד
  undefined
  53 דק'
  נדרים

  נזירות - איסור חפצא או גברא?

  שלוש שליות בראשונים ביחס לנזיר - א. איסור גברא. ב. איסור חפצא. ג. החלת שם נזירות - ובעיקבות כך חלים דיני נזיר. וההתמודדות עם הקושיות והסתירות.

  הרב ברוך פז | י"ד סיוון התשע"ד
  undefined
  55 דק'
  נדרים

  "בל יחל" בשבועה

  ביאור מחלוקת הראשונים לעניין בל יחל בשבועה והקשר למחלוקת האם צריך שם ה' בשבועה. תליית שתי המחלוקות האלה במחלוקת אביי ורבא במתפיס שבועה (שבועות כ.).

  הרב ברוך פז | כ"ט אייר התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il