ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

שיעור כללי על מסכת נדרים

מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

הרב יעקב שפירא | י"ג אב תש"פ