בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  59 דק'
  נדרים

  מצוות לאו ליהנות ניתנו

  ישוב שיטת הרשב"א בעניין מצוות לאו ליהנות ניתנו מקושיית האחרונים

  הרב חיים כץ | טו תמוז תש"פ
  undefined
  1:00
  נדרים

  תנאי בנדרים ונדרי שגגות

  ישנו הבדל בין תנאי נדרים לתנאי גיטין. בנדרים זה משום טעות בעיקר הנדר ובובגיטין זה להתנות את המעשה בגירושין.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז התשע"ד
  undefined
  1:00
  נדרים

  "מצוות לאו להנות ניתנו"

  כאשר מצוות עשה דוחה אפילו מכשירים של מצוות של תעשה - עשה דוחה לא תעשה. אך במושג "מצוות לאו להנות ניתנו" לא נתיר לעשות מצוה כאשר יש בה הנאת איסור אפילו אם ההנאה תהייה במכשירי המצוה או נלווים אל המצוה כך אפשר לתרץ את שיטת הרשב"א.

  הרב חיים כץ | כ' אייר התשע"ד
  undefined
  57 דק'
  נדרים

  מצוות לאו ליהנות ניתנו

  רשב"א: קושית האבנ"מ ותירוצה; יסוד מהעונג יו"ט; קושית שעה"מ ותירוצה.

  הרב חיים כץ | יט' תמוז תשס"ח
  undefined
  59 דק'
  נדרים

  הבנת דברי הרמב"ם בעניין נדרי מצווה

  על פי דעת הר"ן, רא"ש, ראב"ד והר' ז'ולטא.

  הרב חיים כץ | כא' סיוון תשס"ח
  undefined
  59 דק'
  נדרים

  דין שם בשבועה

  האם צריך שם בשבועה? ר"ן דף ב' מראה סתירה בין הגמרא אצלנו לשבועות. הרמב"ם פוסק שצריך שם והראב"ד משיג עליו. הבנתם תלויה בהבנת חידוש התורה לעניין עדות שבועה.

  הרב חיים כץ | טז' אייר תשס"ח