ואנחנו קמנו ונתעודד

היחס לצבא ולמדינה בעקבות הגירוש

כיצד יש להתייחס למבצעי הגירוש? האם יחסנו כלפי הצבא והמדינה השתנו בעקבות הגירוש? דרך ההשפעה שלנו היא דווקא בבניית מערכות עצמאיות בציבור. ישנה חשיבות גדולה מאוד לאי נתינת לגיטימציה ולגינוי המעשה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול התשס"ה