דרכים מעשיות

בואו חשבון

ואנחנו קמנו ונתעודד; כיצד הגענו למצב של שיגעון כזה? מיהו האשם העיקרי בכך? בחינת הציבורים השונים בעם; האם טעינו? דרך התיקון השלמה; איחוד הלבבות בכל מחיר.

הרב דוד חי הכהן | תשס"ה