בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  האומר דבר בשם אומרו

  מסכת אבות, פרק ו' משנה ו'

  המשנה באבות קובעת: כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. - מדוע?

  הרב אביחי קצין | א' חשוון תש"ע
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  קל כנשר ורץ כצבי

  מסכת אבות, פרק ה' משנה כ'

  יהודה בן תימא מונה כמה תכונות. אולם לא ברור מדוע כפל והביא שתי דוגמאות: קל כנשר ורץ כצבי. מהי משמעות הכפילות וכי אין אלו מבטאים את אותו הדבר עצמו?

  הרב אביחי קצין | ט"ז תשרי תש"ע
  undefined
  4 דק'
  עשרת ימי תשובה

  העשיריות

  מסכת אבות, פרק ה' משנה א'

  מהו הקשר בין עשרה מאמרות, עשר המכות, עשרת הדברות ועשרת ימי תושבה?

  הרב אביחי קצין
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  יראת חטאו של אדם

  מסכת אבות פרק ג משנה ט

  מדוע "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו - אין חכמתו מתקיימת"?

  הרב אביחי קצין | ג אלול התשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  "כאילו אכלו מזבחי מתים"

  מסכת אבות פרק ג משנה ג

  המשנה באבות מלמדת כי שלושה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים. מדוע? ??

  הרב אביחי קצין | כ"ו אב תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  חומרה המביאה לידי קולא

  מסכת אבות פרק א משנה טז

  מה הקשר בין 'אל תרבה לעשר את האומדות' למסכת אבות? מסביר הרב אריה לוין, שזו דרך חיים, המעשרת מאומד, המחמירה בספק, שתבוא להקל במקומות אחרים.

  הרב אביחי קצין | כ"ז תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות

  מסכת אבות פרק א' משנה ג'

  "אהוב את ה מלאכה ושנא את הרבנות" מדוע יש לאהוב את המלאכה ומדוע יש לשנוא את הרבנות?

  הרב אביחי קצין | כ"א בתמוז התשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  אל תעש עצמך כעורכי הדיינים

  מסכת אבות פרק א משנה ח

  מדוע כאשר בעלי הדין עומדין לפניך, יהיו בעיניך כרשעים?וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים?

  הרב אביחי קצין | ט"ו תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  התרחק משכן רע

  מסכת אבות פרק א' משנה ז'

  התרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. יש אנשים המקיימים בין אדם למקום, אך בבין אדם לחבירו הם רשעים, התרחק מהם.

  הרב אביחי קצין | י"ד תמוז תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  מסכת אבות

  עשה לך רב או עשה לך תלמיד?

  מסכת אבות פרק א משנה ו

  יהושע מצווה: "עשה לך רב וקנה לך חבר" מדוע אינו מצווה: עשה לך תלמידים והלא "מתלמידי יותר מכולם"?!

  הרב אביחי קצין
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  הוי דן את כל האדם לכף זכות

  "עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות". שלושה מישורים הם, רבו, חבירו וכל האדם. הסבר המשנה לפי המהר"ל מפראג והגר"ח וולוז'ין.

  הרב אביחי קצין | ח' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  והוי מתאבק בעפר רגליהם

  פרקי אבות פ"א, משנה ד'

  הגר"ח מוולוזי'ן מפרש, 'והוי מתאבק' - נלחם מלחמתה של תורה, אבל בתנאי שתהיה לך ענוה - 'בעפר רגליהם'.

  הרב אביחי קצין | ו' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  חיזוק התורה

  אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מדוע אמרו דווקא את שלושת הדברים הללו?

  הרב אביחי קצין | א' תמוז תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  שושלת מסירת תורה שבעל פה

  מסכת אבות פותחת בתיאור שושלת מסירת תורה שבעל פה. מדוע תיאור זה מופיע כאן ולא בתחילת הש"ס, במסכת ברכות?!

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  מסכת אבות

  הקדמה לפרקי אבות

  בגמרא במסכת ב"ק מצאנו ארבע דעות מה צריך לעשות מי שרוצה להיות חסיד. דעה אחת: לקיים מילי דנזיקין. שניה: מילי דאבות, שלישית: מילי דברכות. מה משמעותה של מחלוקת משולשת זו?

  הרב אביחי קצין | ל' סיוון תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il