ליקוטי מוהר"ן

ר' נחמן vs המהר"ל בביאור המשנה של ר' חנינא בן חכינאי

ליקוטי מוהר"ן תורה נ"ב- אבות פרק ג משנה ה.

המהר"ל מפרש את המשנה באופן הפשטני שלה ואילו ר' נחמן דורש אותה כהסתמכות על המעשייה ה-13 בסיפורי מעשיות לרבי נחמן.

הרב יהודה מלמד | א' תמוז תשע"ז