היחס למדינה ולצבא

לצאת מן האדישו"ת

האם צה"ל הפך לגוף פסול? כיצד נעזור לאחינו המגורשים? האם הכשר "רבנות" מספק אותנו? מה בין ת"ח לפוסק?

הרב אליקים לבנון | תשס"ו