היחס למדינה ולצבא

מלחמות שאול בדוד ותוכנית העקירה

הרב אברהם אבא וינגורט | י"ד אייר תשס"ו