חבלי משיח

וממנה יוושע

מתוך "לנתיבות ישראל" מאמר על השואה והגאולה

דברי הרצי"ה במאמר "וממנה יוושע" (לנתיבות ישראל), על השואה והגאולה שבעקבותיה. דברי מרן הרב קוק זצ"ל באגרת תקע"א על הציונות.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז ניסן תשע"א