רביבים

התעצמות מתוך ייסורים

רק כשהגיעו לששים ריבוא הוכשרו ישראל להיות לעם ולקבל את התורה * תחת עול ייסורי השעבוד החזיקו ישראל בדבר החשוב ביותר: אמונת הגאולה * אלמלא הוכשרו ישראל לקבל את התורה עד לתאריך שנקבע לכך, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו * דברי הבלע של ארגון 'קולך' על מכתב הרבנים ועל חותמיו מוכיחים שלא ייכון שיתוף פעולה בין הרבנים לבין שליחותיה הנאמנות של הקרן לישראל חדשה * הפרקליטים הזוטרים שנלחמים בפשע ושכרם מועט צריכים להפריד את מאבקם ממאבק הפרקליטים הבכירים שמשתכרים היטב .

הרב אליעזר מלמד | תשע"א