מנהגים

שלום זכר

מה טעם המנהג "שלום זכר"?

הרב שמואל פנחס גלברד | תשס"ו