מצוה גדולה

מצוות עשה שיפדה בנו הבכור לאמו הישראלית

מתוך ספר המצוות הקצר

מצות עשה שיפדה הישראל את בנו הבכור לאימו הישראלית, שנאמר: "אך פדה תפדה את בכור האדם" (במדבר י"ח).

הרב שמואל הולשטיין | אדר תשס"ז