שמחות

הגאולה בסוד השבעים

נעסוק בקצרה בעניין המיוחד של המספר שבעים מתוך פרספקטיבות של תהליכי עומק מן העבר, דרך ההווה ולקראת העתיד.

הרב שי הירש | תשרי תשפ"א