שיעורים נוספים בענין מלחמה

עידוד רוחם של חיילים היוצאים לקרב הכרוך בחילול שבת

רבנים שונים | תשס"ט