כי תצא

מלחמת הרשות ומלחמת מצוה

מהם ההבדלים בין מלחמת מצווה לרשות?

הרב דב בערל וויין | י אלול תשס"ז