מבצע "עופרת יצוקה"

כוחם של ישראל

צולם בזמן מבצע "עופרת יצוקה"

הולכים בדרכו של יעקב אבינו - דורון, תפילה ומלחמה. לכידות בקרב. עם ישראל ינצח.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | י"ב טבת תשס"ט