שיעורים נוספים בענין מלחמה

בשביעית מלחמות

דבקות במטרה

יש קשר פנימי בין מצות השביעית למצות המלחמה. בשתיהן האדם מתמסר למטרה ערכית, כשהוא אינו דואג על כך, מנין ימצא את הכוח לעמוד במשימה. הדרך להתמסרות זו היא על ידי בטחון בה'. בדרך כלל אין המטרה מקדשת את האמצעים. אולם במלחמה, נפעיל ללא מגבלות את כל האמצעים שברשותנו, כדי להגיע למטרה - הניצחון. יש לחשוש מכישלונות מוסריים רבים בעת מלחמה. אולם הפסד במלחמה הנובע מחשבונות מוסריים זהו כשלון גדול לאין ערוך.

הרב ש. יוסף וייצן | תשס"א