שיעורים נוספים בענין מלחמה

כריתת אילנות מאכל בשעת מלחמה

אזכרה לרב גולדשטיין – בית אריאל ירושלים

לצורך מלחמה מותר לכרות אילנות סרק ומאכל, האם מותר לכרות עצי מאכל לצורך בניית שכונה?

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ד טבת תשס"ו